Vi lovar att återge sanningen, hela sanningen och intet annat än sanningen. Att intet tillägga eller fördunkla. Vi lovar att inte romantisera eller på annat sätt tillföra egenskaper som inte funnits vid inspelningstillfället, ej heller dra ifrån eller dölja något i den information som spelats in. Högt flyga toner, anläggningen stilla stå. Hellre tiga och fördraga än att torgföra falsarier och förljugenhet. Må varje fördold nyansering, varje ton med inflytande över helheten sitta där den sitta skall på det att musikens under skola för oss vara uppenbarad.